JMENUJI SE GULPILIL / MY NAME IS GULPILIL

Austrálie 2021, dokumentární, 102 min.
Režie: Molly Reynoldsová

První celosvětově proslulý aboriginalský herec David Gulpilil ve svém posledním filmu, který je věnován jemu samotnému. Režisérka Molly Reynoldsová natáčela dokumentární film několik let před Gulpililovou smrtí, a to v době jeho závažné nemoci, rakoviny plic ve čtvrtém stádiu. Snaží se pokrýt celý umělcův život přes hereckou kariéru až po závislost na alkoholu, vztahy, kterými si prošel, a nakonec i nemoc. Zaznamenává Gulpililovu výraznou stopu v současné australské kinematografii díky rolím ve stěžejních dílech jako Walkabout, Rabbit Proof Fence, Stopař, Charlieho země nebo komedie Krokodýl Dundee. 

David Gulpilil se narodil v roce 1953 v Arnhemské zemi na severu Austrálie, kde vyrůstal v tradičním aboriginalském prostředí. Pro film ho coby mladého domorodého tanečníka objevil britský režisér Nicolas Roeg a z Gulpilila se stala mezinárodně uznávaná filmová hvězda. Za své celoživotní dílo i jednotlivé výkony byl poctěn řadou cen. 

Dokument byl z velké části natočený v roce 2017 s předpokladem, že Gulpililovi již nezbývá mnoho času. Zemřel v listopadu 2021. Použití Gulpililova jména v názvu filmu je potenciálně problematické, protože podle pravidel aboriginalské kultury po smrti nesmí být zveřejňována jména zemřelých. V tomto případně to však byla svobodná volba samotného herce.  

EN:

Here is the world’s first globally renowned Aboriginal actor David Gulpilil in his final film which is also all about his life. Director Molly Reynolds made the documentary several years before Gulpilil’s death, at a time when he was already seriously ill with stage four lung cancer. The documentary attempts to cover the artist’s whole life, from his acting career to his alcohol addiction, the relationships he went through, and ultimately his illness. It notes Gulpilil’s significant mark on contemporary Australian cinema with roles in seminal works such as WalkaboutRabbit Proof Fence, The TrackerCharlie’s Country and the comedy Crocodile Dundee.

David Gulpilil was born in 1953 in Arnhem Land (in northern Australia), where he grew up in a traditional Aboriginal environment. He was discovered by British director Nicolas Roeg when he was a young Aboriginal dancer and he subsequently became an internationally acclaimed film star. He was honoured with numerous awards for his life’s work and individual performances.

This documentary was largely filmed in 2017 with the assumption that Gulpilil didn’t have much time left. He died in November 2021. The use of Gulpilil’s name in the film’s title is potentially problematic, as Aboriginal culture forbids the names or images of deceased to be published or spoken after their death. In this instance, however, the family made an exception after David Gulpilil’s death, giving permission for this to occur due to the fact that David Gulpilil himself wanted his name and work to be widely known and spoken about.

share:


Odebírejte Newsletter

Jazyk/Language: