Putuparri a vyvolávači deště / Putuparri and the Rainmakers

Austrálie 2015, dokumentární / Australia, documentary, 97 min.
Režie / Directed by: Nicole Ma
Scénář / Screenplay: Paul Elliot, Nicole Ma 

Dokumentární snímek přibližující divákům svět Aboriginců z Velké písečné pouště, kteří léta bojovali za to, aby jim bylo navráceno jejich původní území. Film vypráví příběh Toma ‘Putuparriho’ Lawforda ovlivněného západní civilizací, který si začíná uvědomovat své kořeny a vrací se do země předků. Putuparri rozpolcený mezi dvěma světy, objevuje staré mýty a zvyky, které dál žijí v rituálech „vyvolávačů deště“.  Čím více se sžívá s tradiční kulturou, tím větší zodpovědnost cítí za předání duchovních hodnot a vědomostí svého lidu dalším generacím. Emociální a vizuálně uchvacující snímek o posvátném vztahu domorodců k zemi, o jejich naději a zachovávání aboriginské kultury.

A documentary that takes the viewer into the world of the Australian Aboriginals from the Great Sandy Desert, who for years fought for to return to their original territory. The film tells the story of Tom ‘Putuparriho’ Lawford who grew up under the influence of Western civilization, he slowly begins to begins to find his roots and ultimately returns to his ancestral land. Putuparri is torn between two worlds, as he discovers ancient myths and traditions that still live in the ritual “Rainmaker”. The more knowledge he gains of traditional culture, the more responsibility he feels to pass on these spiritual values and knowledge of his people to future generations. It is an emotional and visually captivating film about the sacred relationships Aboriginals have to the land, their hopes and struggle to maintain Aboriginal culture.

Ocenění a účast na festivalech / Festivals and Awards:
CinefestOZ Festival (2015) – nejlepší film / Best film
Melbourne International Film Festival (2015)
Nominace na nejlepší dokument / Nomination for best documentary- Film Critics Circle of Australia (2015)

share:


Odebírejte Newsletter

Jazyk/Language: