ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ
Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte spolku AKFF z. s. pro účely
zasílání newsletteru s nabídkou kulturních aktivit spolku a jiných marketingových sdělení pro
Vaši osobu. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a newsletter Vám pak nebudou dále
zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
Správcem Vašich osobních údajů je spolek AKFF z. s., se sídlem Rejskova 1996/10, Vinohrady
– Praha 2, 120 00 (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Rejskova 1996/10,
Vinohrady – Praha 2, adresa elektronické pošty info@aussiefilmfest.cz , telefon +420 606 623
009.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve
smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
„nařízení“).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání newsletteru a jiných marketingových
sdělení správcem vůči Vaší osobě. Zpracováváme váš e-mail, sledujeme, na co klikáte v e-
mailu a jaké typy e-mailů od nás otevíráte, za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás
mohl zajímat.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
nařízení.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM
Vaše údaje zpracováváme sami s využitím platformy Mailchimp.
DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání Vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení
souhlasu.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim
osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení
jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo
na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci.
Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto

odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat
následujícím způsobem:
e-mailem zaslaným na adresu info@aussiefilmfest.cz
písemně na adresu Rejskova 1996/10, Vinohrady – Praha 2, 120 00
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je
porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu  ÚOOU .
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není
zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření
smlouvy.

ODHLÁŠENÍ ZE ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ
E-maily s naší kulturní nabídkou a informacemi o naší činnosti Vám zasíláme, jelikož jste se
k odběru přihlásili.
Můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném
e-mailu.

MLČENLIVOST
Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po
skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně
nevydáme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25.5. 2018

Přejít nahoru